Tech-selskaper holder det nordiske PE-skipet flytende

Les 2020-analysen til og med Q3