Slik påvirker covid-19 det nordiske markedet

Vår analyse av første kvartal i 2020