Foto. Foss.

Rekordmange børsnoteringer og sterk kapitalinnhenting

Les om utviklingen i nordisk private equity i 2017